رد کردن پیوندها

منشور و خط مشی

منشور حقوق مشتریان

 • مشتری را بزرگترین سرمایه خود دانسته و از هیچ کوششی برای جلب رضایت ایشان فروگذار نخواهیم کرد؛
 • تعامل شایسته و خوشرویی با مشتری را وظیفه خویش می‌دانیم؛
 • بر این اعتقادیم که گوش فرا دادن به سخن مشتری، مهمترین اصل در برقراری ارتباط موثر می‌باشد؛
 • رعایت صداقت در تعامل و حفظ محرمانگی اطلاعات مشتری را حق ایشان می‌دانیم؛
 • بر این باوریم که حق مشتری است که در صورت نارضایتی از خدمات به شکایت او در اسرع وقت و با دقت کامل رسیدگی شود.

منشور اخلاقی کارکنان

 • احترام به حقوق و کرامت انسانی افراد و رعایت حریم شخصی و جایگاه آنان.
 • رفتار سازمانی مبتنی بر پایبندی به قانون در راستای چشم انداز و ماموریتهای شرکت.
 • پایبندی به شئونات و ارزشهای مذهبی و رعایت آراستگی و پوشش ظاهری.
 • تلاش در جهت افزایش توانمندی های علمی و حرفه ای با هدف ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده.
 • داشتن وجدان کاری ، نظم، سعه صدر، انتقادپذیری، مسئولیت پذیری و وفاداری به منافع شرکت.
 • حفظ اسرار و اطلاعات محرمانه شرکت و عدم افشای آن خارج از ضوابط و مقررات.
 • خودداری از تسلیم مدارک و اسناد به اشخاصی که حق دریافت آنهارا ندارد و افشای اطلاعات مشتریان.
 • رجحان منافع شرکت بر منافع فردی درصورت وجود هرگونه تعارض منافع.
 • استفاده صحیح و بهینه از امکانات و دارایی های شرکت و حفظ و حراست آنها.
 • حضور به موقع درمحل کار و رعایت وقت شناسی در برخورد با همکاران و ارباب رجوع و خوش رویی و متانت نسبت به ایشان.
 • انجام وظایف به صورت موثر و کارآمد، همراه با سرعت و منطبق با قوانین شرکت.

خط‌مشی سیتسم

 • نیل سازمانی به توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی دانش بنیان
 • اهتمام در اشتغال زایی و جذب افراد بومی در مناطق محروم و میزبان
 • حفظ رعایت مسئولیت های اجتماعی و صیانت از جنبه های: انسانی، ایمنی، محیط زیست و بهبود شرایط محیط کار
 • ارتباط پیوسته و تعامل گسترده با مشتریان در ارائه خدمات مرتبط با بهبود مداوم در کیفیت، قیمت و شرایط مناسب تحویل محصول
 • بازاریابی استراتژیک و افزایش سهم محصولات در بازار های داخلی و خارجی و بهبود رضایت مشتریان
 • بهبود سرمایه گذاری و توان مالی و سودآوری متناسب با زنجیره تولید و حفظ حقوق ذینفعان
 • تمرکز بر مدیریت دانش و ارج نهادن به تجارب، دانایی و توانایی سازمانی
 • ارزیابی و استفاده از تامین کنندگان معتبر و منتخب کالاها و خدمات
 • آموزش و ارتقاء سطح مهارت و توانمندی های مدیران و کارکنان
 • ارتقاء سطح بهره وری در کلیه فرایند ها و ظرفیت های موجود

در خاتمه مدیریت و کلیه کارکنان شرکت آرین فولاد غرب و شرکتهای زیر مجموعه متعهد می گردند تا با تمامی همت و توان خود ضمن پیروی و اطلاع از خط مشی سازمانی نسبت به رعایت اصول و مقررات سازمانی و احترام به کرامت انسانی و انجام مسئولیت ها در راستای تحقق اهداف و برنامه های سازمانی کوشا بوده و در راستای بهبود مستمر امور محوله اهتمام لازم را بنمایند.