رد کردن پیوندها

تامین مواد اولیه


بازرگانی و تامین مواد اولیه از جمله عوامل مهم در صنعت فولاد می‌باشد. شرکت‌های فولادی نیازمند تامین مواد اولیه با کیفیت و قابل اعتماد برای تولید محصولات صنعتی
خود هستند. در این راستا شرکت آرین فولاد غرب با استفاده از تجربیات خود اقدام به تامین مواد اولیه مورد نیاز جهت صنایع فولادی نموده است .